Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.pensionsonntagshof.at, eigendom van en beheerd door Pension Sonntagshof. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens die u op onze website (www.pensionsonntagshof.at) verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van updates.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en thuisadres.
 • Creditcardgegevens (type kaart, creditcardnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en beveiligingscode).
 • Informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren (inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten).
 • Informatie die u verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor marketing of in het kader van uw deelname aan enquêtes, wedstrijden of promoties.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we, zelfs als u geen reservering maakt, bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, uw type browser, informatie over het besturingssysteem van uw computer, de versie van de applicatie, taalinstellingen en pagina’s die aan u zijn getoond. Als u een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we mogelijk ook gegevens verzamelen van uw mobiele apparaat, apparaatinstellingen en kenmerken en details over breedtegraad/lengtegraad. Wanneer u een reservering maakt, registreert ons systeem via welke middelen en vanaf welke websites u de reservering heeft gemaakt. Als deze gegevens u kunnen identificeren als natuurlijk persoon, worden deze gegevens beschouwd als persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

U kunt altijd kiezen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u aan ons wilt verstrekken. Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dit echter gevolgen hebben voor sommige transacties met ons.

Waarom verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonsgegevens?

 • Reserveringen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online reservering te voltooien en te verwerken.
 • Klantenservice: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen.
 • Gastbeoordelingen: Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan andere reizigers helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past.
 • Marketingdoeleinden: voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden.
 • Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt.
 • Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving.
 • Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.
 • Verbeteren van onze diensten: tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens voor analytische doeleinden, om onze services te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten te verbeteren

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

 • Uitvoering van een Contract: Het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten om online een reservering te maken, zullen wij uw gegevens gebruiken om onze verplichting na te komen om die reservering te voltooien en te beheren onder het contract dat wij met u hebben.
 • Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze producten en diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.
 • Toestemming: we mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens voor bepaalde directe marketingdoeleinden gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons via het adres onderaan deze Privacyverklaring.

Hoe delen we uw persoonsgegevens met derden?

 • BookingSuite: Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met BookingSuite B.V., gelegen aan de Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederland (suite.booking.com), het bedrijf dat deze website beheert. BookingSuite zal uw persoonsgegevens verstrekken aan Booking.com voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van boekingen te faciliteren, marketingmateriaal te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten. Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
 • Bevoegde autoriteiten: We geven persoonsgegevens door aan de rechtshandhaving en andere overheidsinstanties voor zover het wettelijk verplicht is of strikt noodzakelijk voor het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en fraude.

Bewaren van Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij het nodig achten om diensten aan u te verlenen, voldoen aan de geldende wetten (waaronder wetten met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins als het nodig is om zaken te doen. Alle persoonsgegevens die wij bewaren, zijn onderhevig aan deze privacyverklaring.

Welke veiligheidsprocedures gebruiken wij om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben wij solide procedures om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij gebruiken passende bedrijfssystemen en -procedures om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en bewaken. We hanteren ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens op onze servers. Alleen bevoegd personeel mag tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden toegang hebben tot persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres. Zet “Verzoek persoonsgegevens” in het onderwerpveld van uw e-mail zodat we u sneller kunnen helpen.
U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken of als u andere vragen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Gelieve ons een e-mail te sturen of ons te schrijven via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet voor bescherming persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Pension Sonntagshof, Förolach 13, 9615 Görtschach, Oostenrijk. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@pensionsonntagshof.at